Neurolog dzieci

Specjalizacje

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Specjalista neurologii dziecięcej, epileptolog

(wtorek, czwartek 17:00 – 20:00)

Profesor i Kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od czerwca 2015 roku. W latach 1997-2015 Kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Koordynator projektu EPISTOP Unii Europejskiej. W latach 2009-14 Konsultant Krajowy w dziedzinie neurologii dziecięcej.

Główne kierunki zainteresowań Prof. Jóźwiaka dotyczą chorób skórno-nerwowych oraz padaczki wczesnodziecięcej, zwłaszcza napadów zgięciowych. Od ponad 20 lat ośrodek Profesora Jóźwiaka prowadzi badania naukowe dotyczące stwardnienia guzowatego, uczestnicząc w tym czasie w odkryciu genu TSC1, oraz ustalaniu obowiązujących kryteriów diagnostycznych i rekomendacji leczniczych. Do innych kierunków badań należy zaliczyć stwardnienie rozsiane u dzieci, choroby nerwowo-mięśniowe oraz schorzenia metaboliczne.

 

W 2009 roku Prof. Jóźwiak otrzymał nagrodę Amerykańskiej organizacji pacjentów chorych na stwardnienie guzowate (Manuel Gomez Award 2009) za dokonania naukowe zmierzające do zrozumienia mechanizmów prowadzących do powstania choroby i poprawy opieki nad chorym ze stwardnieniem guzowatym.

Profesor Jóźwiak jest edytorem ponad 30 podręczników i monografii, 107 rozdziałów, ponad 240 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach. Wskaźnik Hirscha 27.