Ginekolog

Specjalizacje

Dr Marek Florczak

Specjalista ginekolog położnik

(poniedziałek, środa 16:00 – 20:00 )

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie

Doświadczenie:

 • Od 2005 roku Ordynator Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim (II miejsce ogólnopolskiej akcji „Rodzić po ludzku” 2006)

 • Wcześniej wieloletni asystent Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Praskiego im. Przemienienia Pańskiego w Warszawie a następnie zastępca ordynatora w Szpitalu Ginekologiczno – Położniczym im Św. Rodziny w Warszawie przy ul. Madalińskiego.

 • Szkolenia zagraniczne, między innymi szkolenie z technik operacji laparoskopowych w Niemczech.

 • Uczestnik licznych krajowych i zagranicznych zjazdów z zakresu ginekologii i położnictwa.

 • Posiada certyfikat Fetal Medicin Fundation z Londynu w zakresie wykonywania usg w 11 - 13tyg z oceną przezierności karkowej (NT) i testów PAPPA.

Główne obszary zainteresowań klinicznych:

 • ginekologia operacyjna z użyciem metod laparoskopowych

 • histeroskopia

 • uroginekologia, nietrzymanie moczu, wypadanie narządu rodnego

 • ultrasonografia


USG Ciąży 2D, 3D i 4D

Testy PAPP-A

Badania Prenatalne

USG Ginekologiczne

Dr n. med. Marek Litmanowicz

Specjalista ginekolog położnik

certyfikat z Immunologii wydany przez Naukowo-Badawczy Instytut Immunopatologii w Moskwie

 

Lekarz z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym.  Specjalista z ginekologii i położnictwa od 1985 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Zakładzie Genetyki Centrum Zdrowia Dziecka w roku 1986, będąc współtwórcą I programu wczesnej diagnostyki prenatalnej w Polsce (biopsja trofoblastu). Od roku 1994 do 2005 ordynator kolejno Oddziału Ginekologii i Położnictwa szpitala Śródmiejskiego na Solcu i Oddziału Położnictwa i Patologii Ciąży szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie. Od roku 2006 współpracownik prestiżowego Naukowo-Badawczego Instytutu Immunopatologii w Moskwie. Autor 20 prac naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym oraz kilkunastu wykładów na temat nowoczesnej immunologii w wielu ośrodkach polskich oraz w Słowenii i Rosji.  Brał udział w wielu kongresach międzynarodowych i krajowych. Zaliczył staże zagraniczne w Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie, Frankfurcie n/Menem, Coimbrze (Portugalia) i Moskwie. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i członek-założyciel, a także członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej.   Odznaczony medalem Pawła Erlicha za osiągnięcia naukowe przez moskiewska Akademię Nauk Naturalnych (2010).  

Specjalizuje się w operacjach (cięcia cesarskie, laparoskopie iminilaparotomie), ultrasonografii położniczej i ginekologicznej ( w tym badania tzw. genetyczne i USG 4D), a centrum zainteresowania to pacjentki z poronieniami nawykowymi (program diagnostyki i leczenia poronień nawykowych prowadzi do 90% odsetka porodów po nieudanych ciążach), niewyjaśnioną niepłodnością oraz wszystkie pacjentki ciężarne i ginekologiczne ze współistniejącymi chorobami na tle immunologicznym. 

Autor powieści beletrystycznej „Apsara”, wydanej w 2011 r. przez „Świat Książki”.

Posługuje się płynnie językiem angielskim i rosyjskim

Dr Agnieszka Czarnecka-Świerkot

Specjalista ginekolog położnik

(co 2gi wtorek od 16.00)

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie

Doświadczenie:

 • zastępca lekarza kierujacego  Oddziałem Położnictwa Szpitala Św. Rodziny w W-wie, ul Madalińskiego 25

 • Od 1997 asystent w Szpitalu Ginekologiczno - Położniczym im. Św. Rodziny w W-wie, ul. Madalińskiego 25

 • posiada certyfikat Fetal Medicin Fundation z Londynu w zakresie wykonywania usg w 11 - 13tyg z oceną przezierności karkowej (NT) i testów PAPPA

 • udział w licznych kursach z dziedziny ultrasonografii w położnictwie i ginekologii (w tym kursy indywidualne)

 • szkolenie w zakresie histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej

 • udział w warsztatach operacyjnych na temat: "Techniki laparoskopowo-pochwowe w ginekologii operacyjnej" oraz "Nowe techniki leczenia zaburzeń i statyki nietrzymania moczu" organizowane przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

 • udział w kursach dotyczących różnych zagadnień z zakresu patologii ciąży.


USG Ciąży 2D, 3D i 4D

Testy PAPP-A

Badania Prenatalne

USG Ginekologiczne

Dr Maciej Gawlak

Specjalista ginekolog położnik

(czwartek 16:00 – 20:00)

Obecnie w trakcie specjalizacji z ginekologii onkologicznej

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie

Doświadczenie:

 • od 2012 pełnił funkcję ordynatora Oddziału Położnictwa Szpitala Św. Rodziny przy ul Madalińskiego 25 w Warszawie 

  Wieloletni asystent, a w latach 2007-2011 kierownik zespołu bloku porodowego Szpitala im. Św. Rodziny przy ulicy Madalińskiego 25 w Warszawie.

 • Uczestnik wielu kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu ultrasonografii, technik operacyjnych w ginekologii i położnictwie, diagnostyki i leczenia zaburzeń statyki narządu rodnego oraz nietrzymania moczu.

 • Posiada certyfikat Fetal Medicine Foundation z Londynu uprawniający do badań usg w 11- 14 tyg ciąży wraz z oceną przezierności karkowej (NT) i wykonywania testu PAPPA.


USG Ciąży 2D, 3D i 4D

Testy PAPP-A

Badania Prenatalne

USG Ginekologiczne

Uroginekologia