Artykuły

Test neoBona

Nieinwazyjny test neoBona jest najczulszym badaniem kompleksowej diagnostyki prenatalnej na polskim rynku. neoBona to przesiewowy test nowej generacji nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej. Jest to badanie genetyczne, które analizuje wolne pozakomórkowe DNA płodu obecne w krwi matki.

Test HARMONY

Test prenatalny Harmony jest nieinwazyjnym testem opracowanym w laboratorium ARIOSA w Stanach Zjednoczonych, pozwalającym na analizę pozakomórkowego DNA (cfDNA) z krwi matki. Test polega na pobraniu krwi matki i wysłaniu próbki do laboratorium w Stanach Zjednoczonych. Wynik uzyskuje się w ciągu 2 tygodni.