Biopsje cienkoigłowe

Specjalizacje

Biopsja cienkoigłowa jest diagnostyczną metodą pobierania materiału komórkowego poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG. Zaaspirowany (zassany) w czasie biopsji cienkoigłowej materiał jest następnie poddawany ocenie histopatologicznej. Zaletą tej metody jest możliwość uzyskania materiału do oceny histopatologicznej z guzów położonych głębiej wśród tkanek, w sposób mało inwazyjny, nie wymagający znieczulenia ogólnego.

 

Cel badania:

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa  weryfikuje wstępne rozpoznanie po mammografii, USG lub badaniu fizykalnym. Pozwala na określenie dalszego postępowania ze zmianą.  Dzięki tej metodzie z dużą skutecznością mogą być rozpoznane choroby o przebiegu zarówno łagodnym, jak i złośliwym.