Kardiochirurg dzieci

Specjalizacje

Prof. dr n. med. Bohdan Maruszewski

Specjalista kardiochirurgii dziecięcej

( piątki 16.00 – 18.00)

Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka",  wybitny, znany na całym świecie, kardiochirurg dziecięcy i współtwórca "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy".

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie , od 1979 roku praca  w Klinice Kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka od 1997 roku na stanowisku  Kierownika Kliniki .

W  2004 otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego w zakresie kardiochirurgii od Prezydent RP.

Od roku 2005 r Przewodniczący Klubu Kardiochirurgów Polskich. 

Od roku 2008 członek  Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia RP.

Profesor B. Maruszewski pracował i wykładał w wielu ośrodkach zagranicznych, m.in.: w Królewskim Szpitalu Dziecięcym w Liverpool, w Great Ormond Street Hospital i National Heart Hospital, w Harefield Hospital w Londynie, w Szpitalu Królewskim w Edynburgu (Wielka Brytania).

Profesor B. Maruszewski bardzo aktywnie działa w sferze naukowej. W ciągu ostatnich lat był przewodniczącym ponad 40 sesji na międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych. Jest autorem 160 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, a także 7 rozdziałów w podręcznikach kardiochirurgii. 

Profesor B. Maruszewski jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych: m.in.: Europejskiego Towarzystwa Kardio-torakochirugów (EACTS), Międzynarodowego Zespołu Nomenklatury Wad Wrodzonych Serca, obu amerykańskich Towarzystw Kardiochirurgicznych – STS i AATS, Polskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Wad Wrodzonych Serca ECHSA.

Niezwykle ważną  częścią aktywności Profesora B. Maruszewskiego jest  działalność charytatywna .W roku 1992 Profesor B. Maruszewski współtworzył wyjątkową w skali światowej Fundację "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" i nadal bierze w jej działalności czynny udział.


Echo serca dzieci