Neurolog

Specjalizacje

Dr n. med. Małgorzata Florczak-Rzepka, MSc

Specjalista neurolog

(piątki 17:30 – 20:00)

Wykształcenie:

  • 2013-2015 - studia zakończone uzyskaniem tytułu Master of Sciences in Neurovascular Medicine, Wydział Medyczny Uniwersytetu w Berlinie, Niemcy

  • 2015 - Tytuł Specjalisty Neurologa

  • 2011 – obrona pracy doktorskiej z wyróżnieniem  z zakresu neurologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Heidelbergu, Niemcy

  • 2009-2014 - lekarz rezydent w Katedrze i Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  • 2008-2009- asystent w Klinice Neurologii Uniwersytetu w Heidelbergu, Niemcy

  • 2001-2008- studia medyczne (II wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie), staż podyplomowy


Kursy i szkolenia:

  • 2014- Europejski certyfikat z neurosonologii (European Society of Neurosonolgy  and Cerebral Hemodynamics)

  • 2009 - kurs diagnostyki dopplerowskiej tętnic szyjnych kręgowych i wewnątrzczaszkowych (Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii)

  • 2002 - aktualnie - liczne praktyki, kursy i szkolenia zagraniczne i krajowe


Badania dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych