Kardiolog

 

Specjalizacje

Dr hab. n. med. Elżbieta Florczak

Specjalista chorób wewnętrznych

Specjalista kardiolog

(poniedziałek, środa 16:00 - 20:00)

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie

Doświadczenie:

 • Od 1980 roku asystent Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, obecnie na stanowisku adiunkta.

 • Uczestnik licznych zjazdów i szkoleń krajowych i zagranicznych

 • członek: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT)

 • Autor i współautor wielu publikacji zagranicznych i krajowych na temat chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienia tętniczego i jego powikłań narządowych.

Główne zainteresowania kliniczne:

 • nadciśnienie tętnicze - z uwzględnieniem najnowszych sposobów leczenia interwencyjnego m.in. ablacji tętnic nerkowych.

 • choroba wieńcowa – diagnostyka i leczenie, w tym prewencja pierwotna u osób z czynnikami ryzyka oraz prewencja wtórna u osób po zawale serca.

 • zaburzenia rytmu serca

 • niewydolność serca

 • wady serca


Holter EKG

Holter RR

EKG

Echo serca dorośli

Dr Beata Kuśmierczyk-Droszcz

Specjalista chorób wewnętrznych

Specjalista kardiolog

(środa 16:00 – 20:00)

Doświadczenie:

 • Absolwentka II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

 • Od 1983 roku pracownik Instytutu Kardiologii w Warszawie, początkowo Kliniki Szybkiej Diagnostyki, obecnie Pracowni Echokardiografii Klinicznej i Poradni Wad Wrodzonych Serca.

 • Echokardiografia (badania przezklatkowe i przezprzełykowe) wykonuje od 1988r.

 • członek: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK),

  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC),

  Sekcji Echokardiografii PTK


Holter EKG

Holter RR

EKG

Echo serca dorośli