Holter ciśnieniowy

Specjalizacje

Holter RR ( Holter ciśnienia tętniczego krwi) -  to całodobowa rejestracja pomiarów ciśnienia krwi wykonanych urządzeniem automatycznym: mankiet założony na ramię pacjenta, połączony jest gumową rurką średnicy 0,5 cm z niewielkim pudełkiem zawierającym pompkę oraz rejestrator. Urządzenie samodzielnie pompuje mankiet, mierzy ciśnienie i zapisuje jego wartości w zaprogramowanym trybie: najczęściej co 20 minut w dzień (w godz. 6.00 - 22.00) i co 30 minut w czasie spoczynku nocnego  (w godz. 22.00-6.00). Po 24 godzinach rejestracji pomiary ciśnienia krwi odczytywane są w komputerze.

 

Pacjent otrzymuje wynik w postaci wydruku, na którym zamieszczone są:

- wartości wszystkich kolejno wykonanych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi;

- średnie wartości ciśnienia krwi z okresu dnia  (z pomiarów pomiędzy godz. 6.00 - 22.00) z podaniem zakresu norm,

- średnie wartości ciśnienia krwi z okresu nocy ( z pomiarów  pomiędzy godz. 22.00 - 6.00) z podaniem zakresu norm,

- średnie wartości ciśnienia krwi z całej doby z podaniem zakresu norm;

Uwaga! Zaleca się zaplanowanie i wykonanie badania podczas normalnego trybu życia pacjenta w pracy, w domu, podczas wysiłku.

 

Cel badania:

 - diagnostyka nadciśnienia tętniczego;

-  ocena i monitorowanie skuteczności leczenia hipoptensyjnego;

Przygotowanie do badania:

Nie wymaga specjalnego przygotowania. Nie ma żadnych przeciwwskazań do badania.