Holter EKG

Specjalizacje

Holter EKG -  całodobowa rejestracja czynności elektrycznej  serca wykonana urządzeniem automatycznym. Elektrody przyklejone są do skóry klatki piersiowej, jak w standartowym badaniu EKG i połączone są z niewielkim urządzeniem zawierającym rejestrator. Urządzenie samodzielnie rejestruje czynność elektryczną  serca bez potrzeby ingerencji pacjenta. Zaleca się, aby rejestracja odbywała się podczas normalnego trybu życia pacjenta w pracy, w domu, podczas wysiłku. Po 24 godzinach rejestracji  badanie odczytywane jest w komputerze. Wynik pacjent otrzymuje  w postaci wydruku z pisemną interpretacją sporządzoną przez specjalistę kardiologa.

 

Cel badania:

- ocena czynności elektrycznej serca -  wykrywanie  i ocena zaburzeń rytmu i przewodzenia serca, tachyarytmie, nadmierne zwolnienia rytmu oraz pauzy;

- ocena zaburzeń ukrwienia mięśnia serca;

 

Przygotowanie do badania:

Nie wymaga specjalnego przygotowania. Nie ma żadnych przeciwwskazań do badania.