Echo serca dorosych i dzieci

Specjalizacje

Echokardiografia (echo serca) jest to badanie ultradźwiękowe serca. Badanie jest niebolesne, nieinwazyjne, wykonywane jest w pozycji leżącej, nie wymaga żadnego przygotowania. Zalecane jest przedstawienie lekarzowi listy aktualnie przyjmowanych leków.

w ADAD SCM Warszawa wykonujemy badania echo serca u dorosłych i u dzieci - w tym badania echo- u noworodków i wcześniaków. W przypadku badań echo- serca u dzieci, z uwagi na często dużą ruchliwość dziecka i czasami jego niepokój, potrzebna jest współpraca rodziców.

Współpraca rodziców i uspokojenie dziecka pozwalają na większą precyzję badania i krótszy czas jego trwania.

W ADAD SCM Warszawa echo serca umożliwia dokładną ocenę wszystkich elementów budowy serca i ich funkcji oraz ocenę przepływu strumienia krwi wewnątrz serca.

Przy pomocy badania echokardiograficznego można rozpoznać powiększenie lub niedorozwój jam serca, nieprawidłową budowę zastawek, ich zwężenia lub niedomykalności, ubytki w przegrodzie międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, nieprawidłowości aorty, pnia płucnego i tętnic płucnych oraz żył płucnych. Echokardiografia jest podstawową metodą rozpoznawania nabytych oraz wrodzonych chorób serca.

Badanie echo serca - jest podstawową metodą oceny m.in. wielkości lewej komory i zaburzeń jej kurczliwości(np. w chorobie wieńcowej, w niewydolności serca), przerostu mięśnia serca (np. w przebiegu nadciśnienia tętniczego lub kardiomiopatii przerostowej), zaburzeń napełniania lewej komory prowadzących do niewydolności serca.

Echokardiografia umożliwia też rozpoznanie guzów i skrzeplin wewnątrz serca oraz zmian zapalnych, wysiękowych i nowotworowych w osierdziu.

W ADAD SCM Warszawa Praga badania echokardiograficzne wykonują kardiolodzy i kordiolog dziecięcy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w echokardiografii, szkolący się i pracujący w najlepszych ośrodkach kardiologicznych w Polsce. Echo serca Warszawa Praga w ADAD SCM spełniają obowiązujące standardy międzynarodowe i wykonywane są na aparaturze wysokiej jakości.

Wskazaniami do badania echokardiograficznego są:

OBJAWY nasuwające podejrzenie choroby serca:

 • Szmer nad sercem

 • Spowolniony rozwój fizykalny dziecka

 • Napadowe blednięcie lub sinienie twarzy

 • Napadowe kołatanie serca

 • Duszność

 • Łatwe męczenie się

 • Omdlenia, mroczki przed oczami

 • Utraty przytomności

 • Bóle w klatce piersiowej

 • Podwyższone ciśnienie krwi

 • Bóle w nadbrzuszu

 • Nawracające stany podgorączkowe

 • Obrzęki

CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO:

 • Wady serca wrodzone - monitorowanie przed i po leczeniu operacyjnym

 • Wady serca nabyte - monitorowanie przed i po leczeniu operacyjnym

 • Stan po operacji wszczepienia sztucznych zastawek serca

 • Choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego

 • Stan po przezskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych

 • Stan po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych

 • Niewydolność serca

 • Choroby mięśnia sercowego (kardiomiopatie)

 • Zapalenie mięśnia sercowego

 • Zaburzenia rytmu i przewodzenia serca

 • Stan po wszczepieniu stymulatora lub kardiowertera

 • Nadciśnienie tętnicze

 • Choroby dużych naczyń (np. tętniak aorty)

 • Stan po operacji aorty

 • Infekcyjne zapalenie wsierdzia

 • Guzy serca

 • Choroby osierdzia (np. płyn w jamie osierdzia)

 • Choroby sercowo-płucne (nadciśnienie płucne, zatorowość płucna)

 • Choroba zakrzepowo-zatorowa.

CHOROBY NEUROLOGICZNE:

 • Omdlenia

 • Utraty przytomności

 • Zawroty głowy

 • Nawracające epizody niedokrwienia mózgu (TIA)

 • Przebyty udar mózgu

INNE CHOROBY I STANY wymagające profilaktyki chorób serca i naczyń:

 • Cukrzyca

 • Hipercholesterolemia

 • Otyłość

 • Palenie tytoniu

 • Wywiad chorób serca i naczyń w rodzinie

 

Nasi lekarze:

Dr Beata Kuśmierczyk-Droszcz - echo serca dorośli

Dr n. med. Małgorzata Mirkowicz-Małek - echo serca dzieci

Echo serca Warszawa

Echo serca Warszawa jest badaniem nieinwazyjnym. Badanie echo serca Warszawa wykonujemy przy użyciu najnowszej aparatury medycznej.