KTG

Specjalizacje

Badanie kardiotokograficzne jest badaniem polegającym na rejestracji czynności serca płodu z jednoczesną rejestracją skurczów macicy. Kardiotokografia służy do monitorowania stanu płodu w ciąży (zaawansowanej) i w czasie porodu. Przy jej pomocy można stwierdzić nie tylko, czy akcja serca płodu jest prawidłowa, czy płód jest żywy (wysłuchanie akcji serca), ale można wykryć, a nawet przewidywać, zagrożenie wewnątrzmaciczne płodu wynikające z jego przewlekłego lub ostrego niedotlenienia.

W sytuacjach położniczych, w których dochodzi do zaburzeń przepływu krwi przez łożysko do płodu np. z powodu niewydolności łożyska bądź z powodu ucisku pępowiny, kardiotokografia pozwala wykryć takie nieprawidłowości. Badanie stwarza możliwość szybkiej reakcji zmierzającej do intensywnego nadzoru płodu lub, w zależności od okoliczności, do natychmiastowego porodu. Badanie trwa około 20 - 30 minut.