Dr hab. n. med. Elżbieta Florczak

Dr hab. n. med. Elżbieta Florczak

Specjalista chorób wewnętrznych

Specjalista kardiolog

(poniedziałek, środa 16:00 - 20:00)

Wykształcenie: Akademia Medyczna w Warszawie

Doświadczenie:

  • Od 1980 roku asystent Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, obecnie na stanowisku adiunkta.

  • Uczestnik licznych zjazdów i szkoleń krajowych i zagranicznych

  • członek: Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT)

  • Autor i współautor wielu publikacji zagranicznych i krajowych na temat chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienia tętniczego i jego powikłań narządowych.

Główne zainteresowania kliniczne:

  • nadciśnienie tętnicze - z uwzględnieniem najnowszych sposobów leczenia interwencyjnego m.in. ablacji tętnic nerkowych.

  • choroba wieńcowa – diagnostyka i leczenie, w tym prewencja pierwotna u osób z czynnikami ryzyka oraz prewencja wtórna u osób po zawale serca.

  • zaburzenia rytmu serca

  • niewydolność serca

  • wady serca


Holter EKG

Holter RR

EKG

Echo serca dorośli